Doprava a platba

Poskytovatel platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. Více informací o platbě kartou a vysvětlení průběhu platby naleznete zde.

Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Všeobecné obchodní podmínky – bod 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu pouze bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2602322436/2010, vedený u Fio banka, a.s.  (dále jen „účet prodávajícího“)

2. Kromě kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také následující náklady spojené s balením a doručením zboží ve smluvené výši:

  • při osobním převzetí zdarma (v provozovně prodávajícího na adrese Vaškova 1528/2, Židenice, 615 00 Brno)
  • v případě doručení do výdejních míst PPL (Parcelshopu, Parcelboxu) 70 Kč
  • v případě doručení prostřednictvím PPL na adresu v České republice určenou kupujícím – 106,- Kč
  • v případě doručení prostřednictvím PPL do Slovenské republiky na adresu určenou kupujícím nebo do výdejního – 190,- Kč
  • doprava je zdarma při nákupu nad 3000 Kč.

Shora uvedené náklady za dopravu je kupující povinen uhradit předem spolu s kupní cenou

3. Kupní cena je splatná formou bezhotovostní platby, přičemž zboží je odesláno do 10 pracovních dnů po připsání platby na účet (není-li na hlavní stránce prodávajícího uvedeno jinak – např. v případě celozávodní dovolené), nejpozději do 30 dnů od připsání platby na bankovní účet prodávajícího. Kupní cena je splatná do 7 dnů od vystavení objednávky, přičemž kupující má právo odstoupit od uzavření kupní smlouvy tak, že kupní cenu ve shora stanovené lhůtě neuhradí. V takovém případě má prodávající právo okamžitě stornovat objednávku.

4. Kupující je povinen při platbě bezhotovostním bankovním převodem uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej přiloží k zásilce v papírové formě.